ԽՈՍՔ

Բառն ամենաթանկ ու հզոր զենքն է

Գրողի հիմնական և կարևորագույն դերը խաղարարար լինելն է