ՓԵՆ-ը զարգացնում է իր անդամների էլեկտրոնային գրահրատարակչական կարողությունները

Թվայնացման և էլեկտրոնային գրահրատարակման կարողությունների երկշաբաթյա դասընթաց

Արցախյան երկրորդ պատերազմին հետևեց ոչ թե խաղաղություն, այլ խաղերազմ

Մեր տարածաշրջանի վերջին 30 տարիների պատմությունն է խաղերազմ և պատաղություն

Պատերազմն ինձ համար տղամարդկանց աշխարհի հնագույն ողբերգությունն է

Կայսրություն լինելը ծխելու պես սովորություն է

Մարդու հոգու մեջ է պետք կարողանալ մտնել, ոչ թե նրա ազգային պատկանալելության կաղապարի

Այսօր հասարակությունը նոր գաղափարների ու իրավիճակից ելքերի մասին խոսքի կարիք ունի

Մարդը կարևորագույն արժեքն է ժամանակակից աշխարհում

Եթե կա մի բան որ արվեստին հաջողվել է նախնադարյան ժամանակներից մինչ օրս, ապա դա մարդկային կյանքի տևողության արժևորումն է

Պատերազմի ռոմանտիզացումը թույլ չէր տալիս այն ավելի շոշափելի կերպով զգալ

Իդեալական պայմաններում պետք է հարթակներ ստեղծել հայ ու ադրբեջանցի ժողովուրդների միջև ուղիղ երկխոսություններ ծավալելու համար