ԾՐԱԳՐԵՐ

Բաժնում ներկայացված են Հայաստանի ՓԵՆ կենտրոնի կողմից իրականացված և ընթացիկ ծրագրերը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ հաշվետվությունները: 

Գրամոքում

«Գրամոքում» ծրագրի մասին

COVID-19․ Քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն

Մեր կենտրոնի կայքը պատրաստվել և թողարկվել է այս ծրագրի շրջանակներում