ԾՐԱԳՐԵՐ

Բաժնում ներկայացված են Հայաստանի ՓԵՆ կենտրոնի կողմից իրականացված և ընթացիկ ծրագրերը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ հաշվետվությունները: 

Գրամոքում

Փնտրվում են հետազոտողներ «Գրամոքում» ծրագրին մասնակցելու համար

COVID-19․ Քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն

Մեր կենտրոնի կայքը պատրաստվել և թողարկվել է այս ծրագրի շրջանակներում