Գրամոքում

Հայտարարություն։ Փնտրվում են հետազոտողներ

Հայաստանի Փեն կենտրոնը բիբլիոթերապիա (bibliotherapy)–ի և գրաթերապիա (writing therapy)–ի տեսական հիմքերը և գործնական կիրառումն ուսումնասիրելու նպատակով հրավիրում է հոգեբանների, մարդաբանների, սոցիոլոգների, սոցիալական աշխատողների և այլ հարակից գիտակարգերի հետազոտողների ներկայացնել հետաքրքության հայտ Գրամոքումը՝ ի նպաստ հետպատերազմյան տրավմայի հաղթահարման (կարճ՝ ԳՐԱՄՈՔՈՒՄ) ծրագրի շրջանակներում։

Ծրագրի մասին

Քովիդ 19-ի համավարակի և առավելապես 44-օրյա պատերազմի ու վերջինիս հետևանքների արդյունքում Հայաստանում ստեղծվել է բազմաբաղադրիչ ճգնաժամային իրավիճակ: Ճգնաժամի խորացմանն ու բարդացմանը նպաստում են մի շարք արտաքին և ներքին գործոններ, որոնցից հատկապես կարելի է առանձնացնել համավարակի և պատերազմի պատճառած մարդկային կորուստները, անվտանգային խնդիրներով պայմանավորված՝ ապագայի և ներկայի հանդեպ անվստահությունը, քաղաքական և հանրային դաշտում, սոցիալական ցանցերում տարածվող ատելության խոսքը:  Մինչդեռ այս ամենը նպաստում է հետպատերազմյան տրավմայի խորացմանը, որի հաղթահարմանն ուղղված համապարփակ և ուղղորդված պետական քաղաքականություն Հայաստանում չի իրականացվում։ Անվտանգությունը հռչակված է թիվ մեկ խնդիր, իսկ ամոքման քաղաքականության մասին գրեթե խոսք չկա, եթե հաշվի չառնենք մի շարք նախարարությունների և կազմակերպությունների կողմից իրականացվող օգնության թիրախային ծրագրերը, որոնց շահառուները պատերազմից անմիջականորեն տուժածները և նրանց ընտանիքներն են։ Հետպատերազմյան քաղաքական ցնցումները թույլ չտվեցին, որ հանրությունը հանդարտ անցնի վշտից դեպի համակերպում ընկած հոգեբանական փուլերով, խաղաղվի և ներքին համերաշխությունը վերագտած առերեսվի ներքին և տարածաշրջանային նոր իրողություններին։ 

Վերոնշյալ մեծ և բազաշերտ հիմնախնդիրը հիմնավոր, մտածված լուծումներ է պահանջում, որոնցից մեկը կարող է լինել արվեստի՝ մասնավորապես գրի և գրականության ներուժի օգտագործումը հանրային տրավմայի մասնակի հաղթահարման և մեղմացման գործում։ «Գրամոքումը» Հայաստանի «Փեն» կենտրոնի նախաձեռնությունն է, որը նպատակ ունի գրի և գրականության ներուժը ծառայեցնել հետպատերազմյան տրավմայի հաղթհարմանը: Ծրագրի շրջանակներում մասնավորապես նախատեսվում է հետազոտությունների միջոցով ծանոթանալ գրամոքման միջազգային փորձին և վերջինիս գիտական/մասնագիտական հիմնավորմանը։

Աշխատանքի մասին. ի՞նչ է ակնկալվում

Առաջադրանքի շրջանակներում ակնկալվում են հետևյալ աշխատանքները․

• առաջարկել հետազոտության ընդհանուր մոտեցում, մեթոդաբանություն և աշխատանքային պլան,

• ծանոթանալ բիբլիոթերապիային և գրաթերապիային առնչվող տեսական գրականությանը, 

• ծանոթանալ բիբլիոթերապիայի և գրաթերապիայի պրակտիկ կիրառության փորձին աշխարհի տարբեր երկրներում և Հայաստանում,

• պատրաստել հաշվետվություն՝ տեսական գրականության և պրակտիկ փորձի վերլուծության հիման վրա,

• ներկայացնել առաջարկություններ՝ ինչպես կարելի է տեղայնացնել և կիրառել բիբլիոթերապիայի և գրաթերապիայի փորձը Հայաստանում,

• արդյունքները ներկայացնել աշնանը (հոկտեմբերին) նախատեսվող աշխատարանի ժամանակ։

 

Ովքե՞ր կարող են դիմել

Պահանջվող կրթություն, փորձ և հմտություններ.

• առնվազն բարձրագույն կրթություն հոգեբանության, մարդաբանության, սոցիոլոգիայի կամ այլ հարակից ոլորտում,

• ավելի քան հինգ տարվա համապատասխան հետազոտական փորձ (ներառյալ հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը), 

• թեմային առնչվող հետազոտական աշխատանքի և/կամ պրակտիկայի նախկին փորձ,

• անգլերենի և հայերենի իմացությունը պարտադիր է, ևս մեկ լեզվի իմացությունը՝ ցանկալի,

• համակարգչային հմտություններ։

 

Ինչպե՞ս դիմել

Հետաքրքրված մասնագետները կարող են դիմումի փաթեթն ուղարկել pen.biblio@gmail.com հասցեին մինչև սույն թվականի հունիսի 10-ը։ Փաթեթը պետք է ներառի․

• Ինքնակենսագրություն` ներառյալ նախորդ նմանատիպ աշխատանքի փորձը (CV);

• Հետազոտական աշխատանքի օրինակ/հատված,

• Ֆինանսական առաջարկ,

• Ուղեկցող նամակ։ 

 

Հայաստանի ՓԵՆ-ի «Գրամոքում» նախագիծն իրագործվում է «Աջակցություն քաղաքացիական հասարակությանը՝ հանուն բարեփոխումների վրա ներգործության» ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի կողմից Շվեդիայի կառավարության աջակցությամբ։